TECHNICKÝ DOZOR

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Poskytujeme profesionální a nezávislý dohled nad všemi druhy staveb. Postaráme se o to, aby na stavbě, do níž vkládáte své investice, proběhlo všechno v pořádku. V rámci odborného stavebního dozoru kontrolujeme průběh stavby a provádíme veškerou dokumentaci, tak aby nedošlo k žádnému opomenutí. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu rodinného domu či průmyslového areálu – postaráme se za Vás o to, abyste mohli spokojeně stavbu převzít ve 100% stavu.


Technický dozor investora jsme prováděli u těchto staveb:
rekonstrukce 
objektu Malé Scény ve Zlíně, Hvězdárna Zlín (2004), Obchodní centrum Kvítková, správní budova INGO PET Morava ve Zíně,